تقاطع

من در یک جغرافیای بارانی 

تو در یک تاریخ تبدار

من در فرار اروپایی خودم

تو در قرار آسیایی خودت

ما ولی در یک نقطه به هم رسیدیم

در لامکانی یک مکان مبهم بی مرز

در ابهام یک بی زمانی متلاطم

ما به هم رسیدیم 

در تقاطع ملکوت یک درد

ما به هم

/ 0 نظر / 6 بازدید