ماه رحمت

ای مهربان باز آ

"باز آ که روی در قدمانت بگستریم"* 

که سفره هامان امسال خالی تر از هر سال

و چون آمدی با خود

یک تکه عدالت

 یک جرعه رهایی

ویک مشت نور 

بیاور

که با آن سحر کنیم

و

و چراغ و پنجره

آری چراغ و پنجره حتما!

"که از آن به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگر(ی)م"*

ای مهربان بیا

که امسال خالی تر از هر سال...

 

 

*استاد سخن سعدی

*فروغ فرخزاد 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
آذین

به پرستو: پرستو جان چقدر نامت و نام فامیلت به هم میخورند انشاالله که در این ماه همه با هم مهاجر الی الله باشیم خواهرم. دوباره به من سر برن منتظرت هستم