همدلی

همزبانی خویشی و پیوندی است
              
                    مرد با نامحرمان چون بندی است

/ 2 نظر / 7 بازدید
درنا

11و 12 اردیبهشت ماه به مناسبت روز کارگر و معلم بار دیگر ایران را سبز خواهیم کرد استوار تر از همیشه در کنار کارگران و همه ی اقشار رنج دیده که در این 30 سال با سوء استفاده از باور های دینیشان سفره شان را تهی کردند وعده ی ما 11 اردیبهشت روز کارگر سبز ساعت 10 صبح مقابل وزارت کار (خیابان آزادی) زمان اندک است رسانه شمایید جهان را بار دیگر بیدار کنیدآگاه سازی خارج از فضای مجازی خصوصن دیوار نویسی یادمون نره برادران کارگر همه باید آگاه بشن