گاهی


گاهی کنار کسی هستی و در عین حال دلت سخت برایش تنگ شده است، برای روزهایی که دیگر قرار نیست کنارش باشی و چشم در چشمش بدوزی و در هوایش نفس بکشی. دلبستگی و دلتنگی دو نام هستند برای یک مفهوم، مثل آفتاب و روز. و درست مثل آفتاب و روز اگر نباشند زندگی ات تیره و تار می شود مثل شب

/ 0 نظر / 9 بازدید