پاییز ما

زیبایی پاییز به اوج خود خود رسیده. این هم از چند قدمی ما.

امروز به سرم زد: زدم به بی خیالی درس و بحث رو برای ساعتی رها کردم زدم بیرون خانه تا ریه هام رو پر از تازگی کنم تا چشم از نگاه پنجره بردارم و نگاهم را در دستهای درختان رها کنم. رفتم و رها شدم و این عکس ها یادگارهای رهاشدگی امروز.

با پاییز زندگی می کنیم و منتظر اولین برف سال میمانیم تا از پس پشت ابرها و برف ها بشارت بهار و جوانه زدن دوباره ببارد.

 

 

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
آزاده

تو بهشت زندگی می کنی..

سبز نوشت

در این سرما د این فصل در این هوای ........ نمی دانم چه شده که نسل من و تو اصرار بر رویش دارد حاکمبت نگران است از این همه جوانی ما

علی

سلام.شعبه ی دیگر «کشتارگاه کهریزک» بازداشتگاه «خورین ورامین» بار گنج به لبنان نرسید 5ر18 میلیارد دلار پول ایران به چنگ دولت ترکیه افتاد!