دریچه ی صبح

دیگرگونه شدن را

برای خاطر آب های زلالی که جایی دست به دست هم می نهند

در خاطره ی آبی دریا موج خواهم زد

تا روزی در تلاقی آسمان و دریا

در آن دورها

در افق

به آسمان سرخی برسم

که خورشید خود را در آن ویران کرده است

تا دگر گونه شدن را بدانیم که ...

 

 

   + ; ٧:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٧
comment نظرات ()