دریچه ی صبح

پاییز ما

زیبایی پاییز به اوج خود خود رسیده. این هم از چند قدمی ما.

امروز به سرم زد: زدم به بی خیالی درس و بحث رو برای ساعتی رها کردم زدم بیرون خانه تا ریه هام رو پر از تازگی کنم تا چشم از نگاه پنجره بردارم و نگاهم را در دستهای درختان رها کنم. رفتم و رها شدم و این عکس ها یادگارهای رهاشدگی امروز.

با پاییز زندگی می کنیم و منتظر اولین برف سال میمانیم تا از پس پشت ابرها و برف ها بشارت بهار و جوانه زدن دوباره ببارد.

 

 

 

   + ; ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٠
comment نظرات ()