دریچه ی صبح

پشه در مرداب

وقتی کلمات مرده اند 

و کسی تا گلو گاه خود در مرداب فرو رفته است

در جغرافیای مرداب تو

دست و پا زدن 

شناور شدن در ابهای آزاد اقیانوسی نیست

و بال بال زدن 

به پرواز در رهایی آسمانها نمی انجامد

دست و پا نزن 

تو بیشتر فرو می روی در مرداب بودن و ماندن خویش 

دست و پا نزن

تو پیش از این ها از دست رفته ای

دست و پا نزدن

تو نه نهنگی که آقای اقیانوس باشی

نه عقابی که آقای آسمانها

تو از دست رفته ای دست و پا نزن

 

 

   + ; ۳:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱۸
comment نظرات ()