دریچه ی صبح

زبان مادری

زبان مادری مثل خون است که در تو جریان دارد و مثل قلبت است که در تو می تپد مثل مغز است که با آن هر انچه را که هست می فهمی مثل پوست است که با آن هر آنچه را که هست لمس می کنی و مثل همه ی این ها هست و انگار که نیست. آن قدر هست که بودش را متوجه نمی شوی درست مثل خون و قلب و مغز و پوستت. 

وقتی که زبان مادری را به دیگرانی که نمی دانندش درس می دهی اما، این وجود بسیار درونی برایت حضوری بیرونی پیدا می کند. انگار که دستت را انداخته ای وسط سینه ات و قلبت را کشیده ای بیرون و داری تشریحش می کنی برای آن دیگران. انگار که خونت را از رگ هات می کشی بیرون تا برایشان بازگویی که چه چیزی این خون را ساخته است؟ و در این فرآیند ناگهان متوجه بود این وجودی که تکه های تو ست و خود توست می شوی.

در این فرآیند زبان مادری ات را مثل یک وجود بیرونی در مقابلت می بینی و تو باید گوشه گوشه های این وجود را برای دیگرانی که هیچ ایده ای از که بودن و چه بودن اش ندارند تعریف کنی. هیچ وقت تا به حال فکر نکرده بودی که چرا این جا "را" می اید و آن جا نه. تمام "را" ها، تمام "ی" ها، تمام زمان ها، تمام حالات وصفی  وقیدی و خاص و عامش تنها بر زبان ناخودآگاهت جاری بوده و حالا باید همه را بگیری دستت و معرفی کنی و بشناسانی به غریبه ها. 

و ازهمه لذت بخش تر اینکه نشانشان می دهی که این وجود چه مایه آراسته و پیراسته است، چقدر لطیف  و ظریف و منطقی و در دسترس است. و ببینی که چطور مهر این زبان در دلشان رشد می کند و چطور به این زیبای افسون گر دل می سپارند. هر نکته ای را که در موردش می گویی به قول خودشان میک سنس می کند یعنی به نظرشان منطقی می اید مثل زبان های دیگر پر از استثنا و پیچیدگی های گیج کننده نیست و در عین حال به زیبایی زیباترین زبان های دنیاست. جلسه ی اول می گویی این زبان جنسیت ندارد زن و مرد ندارد و درجا چشمشان برق می زند. این زبان زبان پر از نظمیست، افعال بی قاعده ی زیادی ندارد. قانونش را بیاموزی تمام است. در این زبان ریشه ی افعال را که بیاموزی نصف راه را برای دریافتن معنی کلمات فراوان با پیشوند و پسوند رفته ای. و من به چشم خود دیده ام که این زبان چه اندازه قابلیت عاشق کردن دارد.  یک زیبا روی زیبا خوست که لطف طبعش دل می برد ، که ببینی اش مهرش در دلت می نشیند. 

و در پایان هر کلاس قلبت را بر میداری می گذاری اش سر جای اش تا دورنت بتپد و زنده نگاهت دارد. 

   + ; ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱۱
comment نظرات ()